Witamy w Gminie Wyryki!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z serwisu, za pośrednictwem którego użytkownicy (uczestnicy projektu, z którymi zostały podpisane umowy na montaż instalacji solarnych) mogą dokonywać transakcji on-line w ramach projektu pn. „Energia odnawialna w Gminie Wyryki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu „Energia odnawialna w Gminie Wyryki” jest zakup i montaż instalacji solarnych (229 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

O projekcie


Aktualności

RSS

itm1#1

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Wyryki

25.03.2019, 14:56:09

W dniu 18.05.2018 roku w Urzędzie Gminy Wyryki została podpisana umowa na dostawę i montaż instalacji solarnych, której przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 229 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 0,96 MW, realizowana w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Wyryki”.

Więcej

itm1#2

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Energia odnawialna w Gminie Wyryki”

24.03.2019, 13:01:25

Gmina Wyryki w dniu 13.06.2016 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Energia odnawialna w Gminie Wyryki” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej